Patronaty

 

.

JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
Prof. dr hab. Antoni Różalski
Grzegorz Wierzchowski
Łódzki Kurator Oświaty
OPIEKA REDAKCYJNA


OPIEKA REDAKCYJNA