Nowe Wyzwania i Zadania

Okresy między spotkaniami kongresowymi i konferencjami dydaktycznymi odbywającymi się w czasie
Zjazdów Fizyków Polskich są czasem podejmowania wyzwań i realizacji zadań określonych lub
zainspirowanych wydarzeniami kongresowymi lub wynikających z założeń i idei Kongresu:
  • dążenia (we współpracy środowiska nauczycieli fizyki i środowiska naukowego fizyków) do podnoszenia
    jakości i poziomu efektów nauczania i kształcenia w zakresie fizyki,
  • kształcenia i doskonalenia nauczycieli fizyki oraz rozwoju dydaktyki fizyki

W zakładce Nowe Wyzwania i Zadania zamieszczać będziemy informacje o wyzwaniach i zadaniach
wpisujących się w wysiłki zmierzające do osiągania ww. celów oraz o sposobach i efektach ich realizacji.

Piotr Skurski


Wyzwanie  nr 1.

Jednym z aktualnych i ważnych wyzwań jest spowodowanie, by zapewnić dopływ dobrze przygotowanych i pozytywnie zmotywowanych kandydatów na studia fizyki i kierunki, dla których fizyka, wiedza, metody i narzędzia fizyki są podstawą dla studiowania i podejmowania działalności naukowej i aplikacyjnej. Drogi i sposoby mogą być bardzo różne. Poniżej informacje o działaniach zmierzających do tego celu jako inspiracje do uczestniczenia w zgłaszanych inicjatywach i do podejmowania własnych działań. (PS)


Szanowni Państwo,
Szanowni Nauczyciele i Opiekunowie

Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii  Uniwersytetu Wrocławskiego w tym roku szkolnym (2018/2019) są  organizatorami kolejnej  XV Edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2019. Konkurs odbywa się pod patronatem  Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku z tym przesyłam Państwu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.
II etap – międzyszkolny odbędzie się 06 marca 2019 roku
III etap – FINAŁ Konkursu odbędzie się 03 kwietnia 2019 roku

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać do 12 lutego 2019 roku pocztą
lub mailem na adres: m.kajser@lo10.wroc.pl

Pozdrawiam i zapraszam do udziału
Małgorzata Kajser – Stysiak (organizator konkursu)