Wystawcy

 

                   

                                                              

 

 


W dniach 14-16 września 2018 roku, Łódź stanie się miejscem spotkania dla  uczestników  I Kongresu Nauczycieli Fizyki organizowanego przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracą z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź – Miasto Kultury.

Formuła Kongresu będzie obejmować tradycyjne aktywności konferencyjne takie jak:

 • Wykłady plenarne znakomitych naukowców z różnych ośrodków akademickich poświęcone nauczaniu i popularyzacji fizyki.
 • Wystąpienia w sesjach tematycznych poświęcone zagadnieniom nauczania fizyki na różnych etapach edukacyjnych.
 • Warsztaty praktyczne organizowane przez przedstawicieli uczelni wyższych, wydawnictwa i firmy wspierające edukacje.
 • Sesje plakatowe, podczas których prezentowane będą opracowania nauczycieli oraz prace uczniowskie.

Organizatorzy Kongresu przewidzieli również dodatkowe formy aktywności dające sposobność przedstawienia i poznania oferty handlowej firm ściśle współpracujących z edukacją.

 • Giełdę dobrej lekcji, podczas której nauczyciele oraz wystawcy mają możliwość prezentacji swoich rozwiązań dydaktycznych np. autorskie programy nauczania, pomoce dydaktyczne, pomysły na realizację wybranych zagadnień fizycznych w szkole i poza nią.
 • Prezentacje wydawnictw, firm produkujących i dystrybuujących pomoce naukowe oraz przedstawienie miejsc, do których warto udać się z uczniami.

Zważywszy na bogatą formę aktywności Kongresu:

Serdecznie zachęcamy potencjalnych sponsorów i wystawców do wsparcia finansowego organizacji Kongresu oraz uatrakcyjnienia go prezentacją swojej oferty handlowej.

Sponsorom/Wystawcom oferujemy między innymi możliwość:

 • Nadania tytułu oficjalnego Sponsora z prawem do wykorzystania w materiałach promocyjnych.
 • Umieszczenia logo na witrynie internetowej oraz w materiałach konferencyjnych
  i promocyjnych Kongresu.
 • Dystrybucji własnych materiałów informacyjno-promocyjnych podczas Kongresu.
 • Udostępnienia na czas Kongresu powierzchni wystawienniczej.
 • Umożliwienie zorganizowania warsztatów/pokazów z wykorzystaniem reklamowanych produktów.
 • Umieszczenia materiałów reklamowych typu roll-up itd.

 

Inne formy promocji oraz szczegóły możliwe są do uzgodnienia z organizatorami.

 

Zainteresowane firmy,  wydawnictwa i sponsorów  prosimy o kontakt.

Michał Karbowiak

mk.karbowiak@gmail.com