Lokalny Komitet Organizacyjno-Programowy

Dr Paweł Barczyński
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Dr Tomasz Greczyło
Zakład Nauczania Fizyki,
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski,
Za-ca Przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych

Mgr Michał Karbowiak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Mgr Elżbieta Osetek
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Dr Piotr Skurski
Przewodniczący I Kongresu Nauczycieli Fizyki Łódź 2018
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Dr Dagmara Sokołowska
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tadeusz Wibig 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki