Krajowy Komitet Organizacyjno-Programowy

Mgr Dorota Bacławska
II Liceum Ogólnokształcące w Opolu

Dr Agnieszka Bartecka
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki,

Instytut Fizyki,  Uniwersytet Opolski

Dr Waldemar Berej
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki,
Instytut Fizyki, Uniwersytet Lubelski

Dr Joanna Gondek
Z-ca ds. Dydaktycznych Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej,
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Dr Krzysztof Gębura
Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu

Dr Tomasz Greczyło 
Zakład Nauczania Fizyki,
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski,
Za-ca Przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych

Dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka
Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznego,
Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Dr Jerzy Jarosz
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki,
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski

Dr Andrzej Karbowski
Zakład Dydaktyki Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Małgorzata Klisowska 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

Dr Katarzyna Książek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

Dr Tadeusz Molenda
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyczno-Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński

Dr Piotr Nieżurawski
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Mgr Beata Oleksiewicz
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Łodzi

Dr hab. prof. UP Roman Rosiek
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny,
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Piotr Skurski
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Dr Dagmara Sokołowska
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Mgr Dobromiła Szczepaniak
Przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
Liceum Ogólnokształcące Nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mgr inż. Paweł Żuromski
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, Kierownik Wydziału
Centrum Nauki i Techniki EC1