Komitet Naukowy

Dr Paweł Barczyński
Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego w Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź-Miasto Kultury”,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Dr Agnieszka Bartecka
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki,

Instytut Fizyki,  Uniwersytet Opolski

Dr Waldemar Berej
Kierownik  Pracowni Dydaktyki Fizyki
Instytut Fizyki, Uniwersytet Lubelski

 Dr hab. Władysław Błasiak
Emerytowany prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Robert Bryl
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Fizyki Doświadczalnej,
Kierownik Zakładu Nauczania Fizyki, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Ryszard Cach 
Prorektor ds. nauczania 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. prof. UWr Ewa Dębowska
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Ewa Filipiak
Kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji,
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Krzysztof Gębura
Wydział Fizyki, UAM w Poznaniu

Dr Joanna Gondek
Z-ca ds. Dydaktycznych Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej,
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Dr Tomasz Greczyło 
Zakład Nauczania Fizyki, 

Instytut Fizyki Doświadczalnej, 
Uniwersytet Wrocławski, 
Za-ca Przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych

Dr Iwona Iwaszkiewicz-Kostka
Pracownia Podstaw Eksperymentu Fizycznego,
Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Dr Jerzy Jarosz
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki,
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Grzegorz Karwasz 
Kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki
Instytutu Fizyki,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mgr Andrzej Krajna
Sekretarz Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Koordynator Pracowni Ewaluacji Wewnętrznej i Wydawnictw

Dr Katarzyna Książek
Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski

Dr Aldona Kubala-Kukuś  
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych 

Instytutu Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Andrzej Majhofer
Z-ca Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej ds. dydaktycznych,
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Małecki 
Wieloletni dyrektor OKE we Wrocławiu

Dr hab. prof. UJ Grzegorz Michałek
Prodziekan ds. studiów
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Tadeusz Molenda
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyczno-Fizyczny, Uniwersytet Szczeciński

Prof. UAM, dr hab. Grzegorz Musiał 
Zakład Fizyki Komputerowej, pełnomocnik  dziekana ds. popularyzacji 

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik
Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii,
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz

Dr hab. prof. UP Roman Rosiek
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny,
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doc. dr Leszek Ryk 
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej,

Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. prof. PWr Włodzimierz Salejda
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Dr Piotr Skurski
Kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki,
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Dr Dagmara Sokołowska
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

Doc. dr Krystyna Sujak-Lesz
Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Koordynator Ośrodka Podyplomowej Edukacji Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego, 

Zakład Nauczania Fizyki, 
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krzysztof Szymański
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku

Dr  hab. Krzysztof Turzyński 
Prodziekan ds. studenckich,

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr. hab. prof. UŁ Grzegorz Wiatrowski 
Prodziekan ds. studenckich,

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Tadeusz Wibig 
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr Małgorzata Wysocka-Kunisz
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab.  inż. Andrzej Zięba
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie