Komitet Honorowy


Prof. dr hab. Piotr Bojarski
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Ryszard Cach 
Prorektor ds. nauczania 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Mgr Wojciech Dindorf
Emerytowany nauczyciel fizyki – Profesor  Vienna International School

prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak
Kierownik Zakładu Pedeutologii
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Ginter
profesor emerytowany Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Zofia Gołąb-Meyer
Emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego,
honorowa przewodnicząca Sekcji Nauczycielskiej PTF,
redaktor naczelna „Fotonu”

 Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
JM Rektor Uniwersytetu  Gdańskiego

Prof. dr hab. Michał Horodecki 
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki 

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Adam Jezierski
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab.  Edward Kapuścik
Profesor emerytowany Uniwersytetu Łódzkiego
i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
JM Rektor Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Lech Mankiewicz,  prof. CFT PAN
Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Prof. dr hab. Marek Masnyk 
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Paweł Maślanka 
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mgr Błażej Moder 
Dyrektor „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Prof. dr. hab. Ryszard Naskręcki
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr. hab. Wojciech Nawrocik
Profesor senior, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. UW dr hab. Marcin Pałys
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Antoni Różalski 
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Jacek Semaniak
JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. PWr dr hab. inż. Włodzimierz Salejda
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechniki  Wrocławskiej

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski
Em. sam. pracownik nauki,
Wydział Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn
JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Łukasz A. Turski 
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN
Profesor em. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Marek Zrałek
Polska Akademia Umiejętności
Stacja Naukowa w Katowicach

Prof. dr hab. Marek Żukowski
Dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego