Jesienna Szkoła

XXIII Jesienna Szkoła „Problemy dydaktyki fizyki”

XXIII Jesienna Szkoła odbywa się równolegle z I Kongresem Nauczycieli Fizyki. Podczas procesu rejestracji należy formalnie zadeklarować udział w jednym z tych wydarzeń, ale każdy uczestnik Szkoły i Kongresu będzie mógł brać udział w wybranych przez siebie równoległych sesjach. Wkrótce w zakładce Program znajdą się szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń. Liczymy, że w ten sposób zarówno Szkoła jak i Kongres zyskają na atrakcyjności. Uroczysta sesja wieczorna będzie wspólna.

Jesienne Szkoły „Problemy Dydaktyki Fizyki” organizowane są już od 43 lat. Zostały powołane przez środowisko wrocławskich dydaktyków fizyki, w uzgodnieniu z wiodącymi ośrodkami dydaktyki fizyki w Polsce, w celu doskonalenia procesu uczenia się i nauczania fizyki. Od samego początku celem Szkoły było utworzenie forum, na którym mogliby wymieniać doświadczenia i prezentować wyniki badań dydaktycy fizyki z uczelni, nauczyciele uczący fizyki i doradcy metodyczni. Dydaktycy fizyki i fizycy z uczelni uzgadniali podejścia do nauczania, tworzyli nowe struktury programowe, interpretację trudnych zagadnień fizyki. Nauczyciele pogłębiali swoje wiedzę z zakresu fizyki, doskonalili umiejętności i weryfikowali propozycje nowych rozwiązań w kontekstach praktycznych. Wszyscy mieli okazję do partnerskich rozmów. Programy Szkół PDF odzwierciedlały problemy nurtujące środowiska szkolne i uczelniane.

Lista wszystkich dotychczasowych szkół znajduje się tutaj. Dorobek naukowo-metodyczny Jesiennych Szkół prezentowany jest w książkach „Problemy dydaktyki fizyki”. Informacje o wszystkich wydaniach znajdują się w pliku.